“Keuzebegeleiding kan deelnemers activeren tot het maken van passende keuzes”

De keuze om met pensioen te gaan – eerder, later of op de pensioenrichtdatum – betreft meer dan alleen de hoogte van het pensioen, de levensverwachting en gewenste levensstandaard. Deelnemers dienen de gevolgen van de geboden alternatieven te begrijpen, zoals de fuzzy trace-theorie illustreert. Daarom is verkennend onderzoek gedaan naar twee nieuwe keuzebegeleidingsvormen binnen de sector, de waardeverhelderingsmethode en ervaringsverhalen (de Value Clarification Method en testimonials), die deelnemers inzicht bieden in de gevolgen van hun pensioenkeuze. Zo willen we bepalen of deze nieuwe vormen effectiever zijn dan de beschikbare standaard pensioeninformatie, vaak een voor- en nadelentekst. Dit is onderzocht onder 2.328 deelnemers van 55 jaar en ouder van twee Nederlandse pensioenfondsen.

De gewenste vervolgstap van deelnemers, uitgesplitst naar conditie.
De afkorting VCM staat voor Value Clarification Method

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners