“Pensioendeelnemers moeten kunnen vertrouwen op partijen die met hen communiceren.”

Het zijn vaak pensioenaanbieders, werkgevers of de overheid die deelnemers informeren en begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Het gaat hierbij om complexe materie, waardoor deelnemers op die partijen moeten kunnen vertrouwen. In dit paper hebben we 46 diepte-interviews gehouden met deelnemers, consulenten en adviseurs om zo verschillende factoren te identificeren die het vertrouwen in die verschillende partijen beïnvloeden. We hebben hierbij gekeken naar vier verschillende dimensies: Communication, Congruence, Character-Competence en Context.

 

Kernboodschap voor de sector
• Pensioendeelnemers moeten kunnen vertrouwen op pensioenaanbieders, werkgevers en de overheid, omdat deze partijen met hen communiceren over pensioenen en het maken van pensioenkeuzes.
• Negatieve ervaringen uit het verleden kunnen doorwerken in vertrouwen in de toekomst.
• Transparantie over kosten en beleggingen, (laagdrempelig) persoonlijk contact met een consulent of adviseur en meer kennis bij de werkgever kunnen bijdragen aan het vergroten van dat vertrouwen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners