Communicatie en Zorgplicht

Financiële planning voor de oude dag krijgt vaak van individuen minder aandacht dan verstandig wordt geacht. Ook is er een groot verschil in kennis en kunde tussen afnemers en aanbieders van pensioenproducten. Er is dan ook een wettelijke zorgplicht.

Het oogmerk is om individuen beslissingen te laten nemen die het meest in hun eigen belang zijn en in elk geval evident slechte keuzes te vermijden. De belangrijkste middelen voor het invullen van deze zorgplicht zijn informatievoorziening aan en communicatie met het individu en de manier waarop het keuzeproces wordt ingericht.

Over zorgplicht en (financiële) communicatie en geletterdheid is en wordt er het nodige onderzoek gedaan.

“Ik onderschrijf de conclusie dat er verbeteringen mogelijk en nodig zijn, maar wil ook benadrukken dat het om een relatief nieuwe verplichting gaat waar de sector nog maar net mee is gestart. Zowel de Pensioenfederatie als het Verbond van Verzekeraars achten het onderzoek van Netspar nuttig en stellen dat het goede aandachtspunten bevat voor de implementatie en verdere vormgeving van Pensioen 1-2-3.” aldus Staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Leestips
Lopende Onderzoeksprojecten
Evenementen
  • 10 oktober 2016 in Zeist
    Werkgroep Hoe kunnen individuele pensioenkeuzes worden verbeterd?
MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het onderwerp Communicatie en Zorgplicht kunt u contact opnemen met programmacoördinator Arthur van Soest.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners