Betrekken van deelnemers bij pensioenregelingen: hoe emoties, gedrag van de naaste omgeving en levensgebeurtenissen invloed kunnen hebben op de effectiviteit van pensioencommunicatie

Overal ter wereld hebben pensioenfondsen moeite om deelnemers van pensioenplannen te motiveren hun individuele pensioensituatie onder de loep te nemen. De meeste deelnemers zijn passief en niet geïnteresseerd in het verzamelen van informatie. Eerdere onderzoeken waren gericht op cognitieve factoren, zoals financiële geletterdheid, rekenvaardigheid of economische voorkeuren, als typische variabelen van belangstelling. We streven ernaar inzicht te verschaffen in hoe emoties, gedrag van de naaste omgeving en levensgebeurtenissen invloed kunnen hebben op de effectiviteit van pensioencommunicatie. We bouwen voort op en integreren inzichten vanuit de economie, marketing en psychologie om de pensioencommunicatie aan te passen, en om het effect op de betrokkenheid van deelnemers empirisch te testen, zowel vanuit het perspectief van toegezegd-pensioenregelingen als toegezegde-bijdrageregelingen. Onze resultaten zullen de deelnemers stimuleren tot het treffen van maatregelen om een ​​pensioengat te vermijden. Dit project bevat drie subprojecten.

Ten eerste spelen emoties een belangrijke rol bij complexe besluitvormingsprocessen zoals het pensioenvraagstuk, maar worden deze in pensioenonderzoek vaak verwaarloosd. We gaan teksten in e-mails en essays van deelnemers uitpluizen om erachter te komen welke emoties bepalend zijn voor de betrokkenheid van deelnemers, en gebruiken veldexperimenten om te analyseren hoe emoties de effectiviteit van pensioencommunicatie beïnvloeden.

Ten tweede is het gedrag van de naaste omgeving een klassieke en krachtige bepalende factor voor beslissingen van individuen. In de pensioencontext wordt daar echter weinig onderzoek naar gedaan. We zullen een reeks veldexperimenten uitvoeren om te bepalen hoe gedrag van de naaste omgeving precies kan worden gebruikt om de betrokkenheid van deelnemers te verhogen.

Ten derde wordt vaak gesproken over de timing en aanpassing van pensioencommunicatie aan de levensgebeurtenissen van deelnemers. Het ontbreekt echter aan theoretische onderbouwing en empirisch bewijs voor de effectiviteit van dergelijke geïndividualiseerde communicatie. Met ons onderzoek willen we daar verandering in brengen.

Bekijk hier de publicaties die uit dit project zijn voortgekomen

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners