Vergrijzing, eigen woningbezit en vervroegde uittreding

Deze paper gaat in op het verband tussen eigen woningbezit en participatie op de arbeidsmarkt van oudere werknemers. Aan de hand van een reeks woning-behoefteonderzoeken gaan we na of er een relatie is tussen eigen bezit en de populariteit van vervroegde uittreding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners