Vergrijzing, eigen woningbezit en vervroegde uittreding

Deze paper gaat in op het verband tussen eigen woningbezit en participatie op de arbeidsmarkt van oudere werknemers. Aan de hand van een reeks woning-behoefteonderzoeken gaan we na of er een relatie is tussen eigen bezit en de populariteit van vervroegde uittreding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners