Vergrijzing, eigen woningbezit en vervroegde uittreding

Deze paper gaat in op het verband tussen eigen woningbezit en participatie op de arbeidsmarkt van oudere werknemers. Aan de hand van een reeks woning-behoefteonderzoeken gaan we na of er een relatie is tussen eigen bezit en de populariteit van vervroegde uittreding.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners