Marktwerking in de pensioensector?

  • Eric van Damme Eric van Damme
  • Jan Boone Jan Boone

Zijn marktwerking en pensioenen met elkaar te verzoenen?

We onderzoeken de wenselijkheid en noodzakelijkheid van meer marktwerking in de pensioensector, een issue waarover in Nederland op zijn minst sinds 1996 gediscussieerd wordt, zie Tweede Kamer (1996). De reden dat deze vraag nu weer op de agenda staat is de recente Europese Pensioenrichtlijn die zou kunnen impliceren dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet langer in deze vorm gehandhaafd kan blijven. Het argument voor meer marktwerking is dus niet, althans niet in eerste instantie, dat het huidige Nederlandse systeem niet functioneert. Sterker nog, hoewel ons pensioensysteem niet perfect is, is iedereen er erg tevreden over. Het motto ‘never change a winning team’ volgend, is onze conclusie dat grootscheepse hervormingen van het pensioenstelsel niet gewenst zijn. In deze bijdrage beargumenteren we dat er niet echt een Europese dreiging is en dat het introduceren van meer marktwerking in het pensioensysteem waarschijnlijk niet zal werken. Er is in ieder geval geen reden om aan te nemen dat drastische hervormingen de situatie flink zullen verbeteren. Wel kunnen binnen het huidige stelsel verbeteringen worden gerealiseerd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
View all partners