Marktwerking in de pensioensector?

  • Eric van Damme Eric van Damme
  • Jan Boone Jan Boone

Zijn marktwerking en pensioenen met elkaar te verzoenen?

We onderzoeken de wenselijkheid en noodzakelijkheid van meer marktwerking in de pensioensector, een issue waarover in Nederland op zijn minst sinds 1996 gediscussieerd wordt, zie Tweede Kamer (1996). De reden dat deze vraag nu weer op de agenda staat is de recente Europese Pensioenrichtlijn die zou kunnen impliceren dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet langer in deze vorm gehandhaafd kan blijven. Het argument voor meer marktwerking is dus niet, althans niet in eerste instantie, dat het huidige Nederlandse systeem niet functioneert. Sterker nog, hoewel ons pensioensysteem niet perfect is, is iedereen er erg tevreden over. Het motto ‘never change a winning team’ volgend, is onze conclusie dat grootscheepse hervormingen van het pensioenstelsel niet gewenst zijn. In deze bijdrage beargumenteren we dat er niet echt een Europese dreiging is en dat het introduceren van meer marktwerking in het pensioensysteem waarschijnlijk niet zal werken. Er is in ieder geval geen reden om aan te nemen dat drastische hervormingen de situatie flink zullen verbeteren. Wel kunnen binnen het huidige stelsel verbeteringen worden gerealiseerd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners