Marktconsistente waardering van zachte pensioenrechten

In dit paper analyseren Theo Nijman en Bas Werker (beiden TiU) hoe pensioenrechten in het nieuwe pensioencontract marktconsistent kunnen worden gewaardeerd en hoe de invulling van het contract de mate van (koopkracht) onzekerheid in pensioenen beïnvloedt. Marktconsistente waardering is onder andere van groot belang voor de bepaling van de kostendekkende premie en van faire waardeoverdracht bij vertrek naar een ander fonds. Ook bij het invaren van rechten uit het oude pensioencontract speelt waardering van rechten een grote rol. Tenslotte is het inschatten van de toekomstige koopkrachtonzekerheid van belang nu besloten is zowel de verwachte koopkracht van de uitkering als een inschatting in een pessimistisch scenario richting deelnemers te communiceren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners