Marktconsistente waardering van zachte pensioenrechten

In dit paper analyseren Theo Nijman en Bas Werker (beiden TiU) hoe pensioenrechten in het nieuwe pensioencontract marktconsistent kunnen worden gewaardeerd en hoe de invulling van het contract de mate van (koopkracht) onzekerheid in pensioenen beïnvloedt. Marktconsistente waardering is onder andere van groot belang voor de bepaling van de kostendekkende premie en van faire waardeoverdracht bij vertrek naar een ander fonds. Ook bij het invaren van rechten uit het oude pensioencontract speelt waardering van rechten een grote rol. Tenslotte is het inschatten van de toekomstige koopkrachtonzekerheid van belang nu besloten is zowel de verwachte koopkracht van de uitkering als een inschatting in een pessimistisch scenario richting deelnemers te communiceren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners