Leidt uitvoering door concurrerende zorgverzekeraars tot een doelmatige en financieel houdbare AWBZ?

Er ligt een concept-besluit om de AWBZ per 2012 niet langer te laten uitvoeren door de regionale zorgkantoren, maar door de concurrerende zorgverzekeraars.Deze maatregel moet de zorgverlening doelmatiger maken en beter afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt. Ook zou dit voorstel bijdragen aan de financiële houdbaarheid van de AWBZ op lange termijn. In dit paper beargumenteren Erik Schut en Wynand van de Ven (beiden EUR) dat dit voorstel niet verstandig is.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners