Leidt uitvoering door concurrerende zorgverzekeraars tot een doelmatige en financieel houdbare AWBZ?

Er ligt een concept-besluit om de AWBZ per 2012 niet langer te laten uitvoeren door de regionale zorgkantoren, maar door de concurrerende zorgverzekeraars.Deze maatregel moet de zorgverlening doelmatiger maken en beter afstemmen op de wensen en behoeften van de cliënt. Ook zou dit voorstel bijdragen aan de financiële houdbaarheid van de AWBZ op lange termijn. In dit paper beargumenteren Erik Schut en Wynand van de Ven (beiden EUR) dat dit voorstel niet verstandig is.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners