Kosten van langer leven en de evaluatie van medische technologie

In dit Opinion Paper bespreken Pieter van Baal, Job van Exel en Werner Brouwer (allen EUR) de rol van economische evaluaties bij besluitvorming over de publieke financiering van nieuwe medische technologie in Nederland. In de zorg worden economische evaluaties uitgevoerd met behulp van zogenaamde kosteneffectiviteitsanalyses (KEAs). Omdat wordt voorzien dat in de toekomst het gebruik van KEAs zal toenemen, is het belangrijk om de beleidsmaker een reëel en volledig beeld te geven van de kosten en opbrengsten van een interventie. Voor interventies die het leven verlengen, is het belangrijk om dan ook een goede schatting te maken van de kosten in gewonnen levensjaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners