Kosten van langer leven en de evaluatie van medische technologie

In dit Opinion Paper bespreken Pieter van Baal, Job van Exel en Werner Brouwer (allen EUR) de rol van economische evaluaties bij besluitvorming over de publieke financiering van nieuwe medische technologie in Nederland. In de zorg worden economische evaluaties uitgevoerd met behulp van zogenaamde kosteneffectiviteitsanalyses (KEAs). Omdat wordt voorzien dat in de toekomst het gebruik van KEAs zal toenemen, is het belangrijk om de beleidsmaker een reëel en volledig beeld te geven van de kosten en opbrengsten van een interventie. Voor interventies die het leven verlengen, is het belangrijk om dan ook een goede schatting te maken van de kosten in gewonnen levensjaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners