Keuzevrijheid in de uittreedleeftijd

In het huidige debat over de hervorming van het pensioenstelsel wordt veel aandacht besteed aan meer verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid voor de deelnemers. Eén van de aspecten hiervan is keuzevrijheid in het uittredingsproces, door flexibilisering van de pensioenleeftijd of geleidelijke uittreding. De centrale vraag in dit paper van Arthur van Soest (TiU) is of Nederlanders gebaat zijn bij meer flexibiliteit in de uittreedleeftijd. Verschillende aspecten en mogelijkheden van keuzevrijheid in de uittreedleeftijd worden besproken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners