Keuzevrijheid in de uittreedleeftijd

In het huidige debat over de hervorming van het pensioenstelsel wordt veel aandacht besteed aan meer verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid voor de deelnemers. Eén van de aspecten hiervan is keuzevrijheid in het uittredingsproces, door flexibilisering van de pensioenleeftijd of geleidelijke uittreding. De centrale vraag in dit paper van Arthur van Soest (TiU) is of Nederlanders gebaat zijn bij meer flexibiliteit in de uittreedleeftijd. Verschillende aspecten en mogelijkheden van keuzevrijheid in de uittreedleeftijd worden besproken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners