Keuzevrijheid in de uittreedleeftijd

  • Arthur van Soest Arthur van Soest

In het huidige debat over de hervorming van het pensioenstelsel wordt veel aandacht besteed aan meer verantwoordelijkheid en meer keuzevrijheid voor de deelnemers. Eén van de aspecten hiervan is keuzevrijheid in het uittredingsproces, door flexibilisering van de pensioenleeftijd of geleidelijke uittreding. De centrale vraag in dit paper van Arthur van Soest (TiU) is of Nederlanders gebaat zijn bij meer flexibiliteit in de uittreedleeftijd. Verschillende aspecten en mogelijkheden van keuzevrijheid in de uittreedleeftijd worden besproken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners