Het optimale pensioencontract

Deze bijdrage onderzoekt optimale pensioencontracten, waarbij pensioencontracten worden gedefinieerd als afspraken over risicodeling tussen de belanghebbenden in een pensioenregeling. Daarbij worden recente ontwikkelingen in pensioencontracten als uitgangspunt genomen. Vandaar dat deze eerst aan de orde komen voordat wordt ingegaan op een verdergaande evolutie van deze contracten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners