Het optimale pensioencontract

Deze bijdrage onderzoekt optimale pensioencontracten, waarbij pensioencontracten worden gedefinieerd als afspraken over risicodeling tussen de belanghebbenden in een pensioenregeling. Daarbij worden recente ontwikkelingen in pensioencontracten als uitgangspunt genomen. Vandaar dat deze eerst aan de orde komen voordat wordt ingegaan op een verdergaande evolutie van deze contracten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners