Het managen van lange- en korte termijn risico’s

  • Guus Boender Guus Boender
  • Jitske van Londen Jitske van Londen
  • Sacha van Hoogdalem Sacha van Hoogdalem

Robertson to limit them”. In dit rapport doen wij verslag van onderzoek dat, ondanks de gevoeligheid van de resultaten voor de veronderstellingen, beoogt dat pensioenbestuurders m.b.t. dit beleidsaspect beter onderbouwde besluiten kunnen nemen. Eerst kwantificeren we wat de lange termijn opportuniteitskosten zijn van beleggingsbeleid dat bij korte termijn optimalisatiecriteria optimaal is, en andersom (het premie- en indexatiebeleid wordt dus als gegeven beschouwd). Hierbij wordt niet alleen het plangewicht van beleggingscategorieën zoals aandelen, vastrentend en vastgoed geoptimaliseerd, maar ook de mate waarin het fonds zich beschermt tegen rente- en inflatierisico. Vervolgens wordt een model geïntroduceerd waarmee het optimale integrale beleggingsbeleid kan worden geïdentificeerd indien de relatieve gewichten van de korteen lange termijn criteria bekend (zouden) zijn. Dit model kan in de praktijk ook een ondersteunende rol spelen om deze relatieve gewichten juist vast te stellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners