Het managen van lange- en korte termijn risico’s

  • Guus Boender Guus Boender
  • Jitske van Londen Jitske van Londen
  • Sacha van Hoogdalem Sacha van Hoogdalem

Robertson to limit them”. In dit rapport doen wij verslag van onderzoek dat, ondanks de gevoeligheid van de resultaten voor de veronderstellingen, beoogt dat pensioenbestuurders m.b.t. dit beleidsaspect beter onderbouwde besluiten kunnen nemen. Eerst kwantificeren we wat de lange termijn opportuniteitskosten zijn van beleggingsbeleid dat bij korte termijn optimalisatiecriteria optimaal is, en andersom (het premie- en indexatiebeleid wordt dus als gegeven beschouwd). Hierbij wordt niet alleen het plangewicht van beleggingscategorieën zoals aandelen, vastrentend en vastgoed geoptimaliseerd, maar ook de mate waarin het fonds zich beschermt tegen rente- en inflatierisico. Vervolgens wordt een model geïntroduceerd waarmee het optimale integrale beleggingsbeleid kan worden geïdentificeerd indien de relatieve gewichten van de korteen lange termijn criteria bekend (zouden) zijn. Dit model kan in de praktijk ook een ondersteunende rol spelen om deze relatieve gewichten juist vast te stellen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners