Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien

Nu de pensioensector, ook geholpen door een aantrekkende conjunctuur, weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is het een goed moment om weer naar de toekomst te kijken en enkele achtergronden van het FTK nog eens langs te lopen. Het FTK is, mede door de urgentie van de vermogenstekorten, onder hoge druk tot stand gekomen. Het denken over pensioenen en het bijbehorende toezicht heeft in de tussentijd niet stilgestaan. In dit paper bespreken wij een aantal onvolkomenheden in thans gebruikelijke pensioencontracten en, in samenhang daarmee, in het gehanteerde toezichtkader. Deze bespreking concentreert zich op de wijze waarop beleggingsschokken worden opgevangen en op de mogelijkheid om daarbij risico’s te spreiden tussen generaties. Vervolgens doen wij een voorstel voor een simpel systeem om met dergelijke schokken om te gaan dat uitgaat van risicospreiding tussen generaties en dat enerzijds niet te ver afstaat van de huidige vormgeving van pensioencontracten en anderzijds de genoemde problemen van de huidige praktijk vermijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners