Efficiëntie en continuïteit in pensioenen: het FTK nader bezien

Nu de pensioensector, ook geholpen door een aantrekkende conjunctuur, weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is het een goed moment om weer naar de toekomst te kijken en enkele achtergronden van het FTK nog eens langs te lopen. Het FTK is, mede door de urgentie van de vermogenstekorten, onder hoge druk tot stand gekomen. Het denken over pensioenen en het bijbehorende toezicht heeft in de tussentijd niet stilgestaan. In dit paper bespreken wij een aantal onvolkomenheden in thans gebruikelijke pensioencontracten en, in samenhang daarmee, in het gehanteerde toezichtkader. Deze bespreking concentreert zich op de wijze waarop beleggingsschokken worden opgevangen en op de mogelijkheid om daarbij risico’s te spreiden tussen generaties. Vervolgens doen wij een voorstel voor een simpel systeem om met dergelijke schokken om te gaan dat uitgaat van risicospreiding tussen generaties en dat enerzijds niet te ver afstaat van de huidige vormgeving van pensioencontracten en anderzijds de genoemde problemen van de huidige praktijk vermijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners