Heterogeniteit in leeftijdsopbouw en de doorsneesystematiek

In de beschikbare publicaties over de effecten van de doorsneesystematiek en de varianten om er afscheid van te nemen is nauwelijks aandacht voor de heterogeniteit in leeftijdsopbouw in fondsen en sectoren. Sommige sectoren en fondsen zijn evenwel sterk vergrijsd en krimpen terwijl andere fondsen en sectoren een heel andere (ontwikkeling van de) leeftijdsopbouw kennen. Voor heel Nederland is de vergrijzing en ontgroening zodanig dat pensioenen 8% lager zijn dan ze zouden zijn zonder het omslagelement dat in de doorsneesystematiek besloten ligt. Maar rond dit gemiddelde kan het zo zijn dat dit effect in sommige sectoren en fondsen heel anders ligt dan in andere. Deze verschillen in leeftijdsopbouw kunnen ook leiden tot verschillen in de transitielast en de vormgeving van gewenste transitiepaden.

Probleemstelling

  • Breng de heterogeniteit in leeftijdsopbouw binnen sectoren en fondsen in beeld
  • Onderzoek de gevoeligheid van bestaande studies over de effecten van de doorsneesystematiek voor de verschillen die er zijn in de (ontwikkeling van) de leeftijdsopbouw van het fonds; hoe zwaar werken vergrijzing en ontgroening en verschuivingen tussen sectoren door bij de pensioenuitkomsten in krimpsectoren (bijvoorbeeld industrie, bouw)?
  • Wat is het effect van sluiting van het fonds of faillissement van de onderneming?
  • Wat is het effect van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de grote groep zzp’ers van invloed op de deelnemersbestanden van de sectoren en fondsen en welk effect zou onderbrenging van deze flexibele arbeidsvormen in de tweede pijler (huidige structuur)  hebben voor deze fondsen/sectoren en de deelnemers
  • Onderzoek de gevolgen van verschillen in leeftijdsopbouw voor verschillen in de transitielast en de vormgeving van gewenste transitiepaden

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners