Heterogeniteit in leeftijdsopbouw en de doorsneesystematiek

In de beschikbare publicaties over de effecten van de doorsneesystematiek en de varianten om er afscheid van te nemen is nauwelijks aandacht voor de heterogeniteit in leeftijdsopbouw in fondsen en sectoren. Sommige sectoren en fondsen zijn evenwel sterk vergrijsd en krimpen terwijl andere fondsen en sectoren een heel andere (ontwikkeling van de) leeftijdsopbouw kennen. Voor heel Nederland is de vergrijzing en ontgroening zodanig dat pensioenen 8% lager zijn dan ze zouden zijn zonder het omslagelement dat in de doorsneesystematiek besloten ligt. Maar rond dit gemiddelde kan het zo zijn dat dit effect in sommige sectoren en fondsen heel anders ligt dan in andere. Deze verschillen in leeftijdsopbouw kunnen ook leiden tot verschillen in de transitielast en de vormgeving van gewenste transitiepaden.

Probleemstelling

  • Breng de heterogeniteit in leeftijdsopbouw binnen sectoren en fondsen in beeld
  • Onderzoek de gevoeligheid van bestaande studies over de effecten van de doorsneesystematiek voor de verschillen die er zijn in de (ontwikkeling van) de leeftijdsopbouw van het fonds; hoe zwaar werken vergrijzing en ontgroening en verschuivingen tussen sectoren door bij de pensioenuitkomsten in krimpsectoren (bijvoorbeeld industrie, bouw)?
  • Wat is het effect van sluiting van het fonds of faillissement van de onderneming?
  • Wat is het effect van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de grote groep zzp’ers van invloed op de deelnemersbestanden van de sectoren en fondsen en welk effect zou onderbrenging van deze flexibele arbeidsvormen in de tweede pijler (huidige structuur)  hebben voor deze fondsen/sectoren en de deelnemers
  • Onderzoek de gevolgen van verschillen in leeftijdsopbouw voor verschillen in de transitielast en de vormgeving van gewenste transitiepaden

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners