Workshop van de Netspar projectgroep maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB); Hoe betrekken pensioenfondsen deelnemers in hun beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) door pensioenfondsen is sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Nationale en internationale wet- en regelgeving leggen steeds meer de nadruk op aandacht voor integratie van duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces van pensioenfondsen. Hetzelfde geldt voor “soft law” initiatieven zoals het IMVB-convenant. Nederlandse pensioenfondsen zijn druk bezig om deze MVB-doelstellingen in hun beleid op te nemen en uit te voeren. Een van de vragen die daarbij veelvuldig opkomt: hoe weeg je de voorkeuren van deelnemers in het MVB-beleid?

Een Netspar-projectgroep, onder leiding van Rob Bauer (MU) presenteerde tijdens deze workshop haar bevindingen. Zij onderzochten de invloed van regelgeving op de keuzes die Nederlandse pensioenfondsen maakten bij het betrekken van pensioendeelnemers in hun MVB-beleid. De projectgroep presenteerde praktijkvoorbeelden en plaatste deze in het licht van de wetenschappelijke literatuur. De workshop was interactief met korte presentaties en prikkelende panels, waarbij we deelnemers uitnodigden hun ervaringen en visie te delen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
View all partners