Workshop van de Netspar projectgroep maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB); Hoe betrekken pensioenfondsen deelnemers in hun beleggingsbeleid

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) door pensioenfondsen is sinds enkele jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Nationale en internationale wet- en regelgeving leggen steeds meer de nadruk op aandacht voor integratie van duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces van pensioenfondsen. Hetzelfde geldt voor “soft law” initiatieven zoals het IMVB-convenant. Nederlandse pensioenfondsen zijn druk bezig om deze MVB-doelstellingen in hun beleid op te nemen en uit te voeren. Een van de vragen die daarbij veelvuldig opkomt: hoe weeg je de voorkeuren van deelnemers in het MVB-beleid?

Een Netspar-projectgroep, onder leiding van Rob Bauer (MU) presenteerde tijdens deze workshop haar bevindingen. Zij onderzochten de invloed van regelgeving op de keuzes die Nederlandse pensioenfondsen maakten bij het betrekken van pensioendeelnemers in hun MVB-beleid. De projectgroep presenteerde praktijkvoorbeelden en plaatste deze in het licht van de wetenschappelijke literatuur. De workshop was interactief met korte presentaties en prikkelende panels, waarbij we deelnemers uitnodigden hun ervaringen en visie te delen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners