Pensioenbewustzijn, informatie en gemaakte keuzes

De pensioenen van de toekomstige ouderen staan volop ter discussie. De tendens is dat verplichte regelingen worden versoberd en mensen zelf meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor een goed pensioen. Dit heeft invloed op de keuzes die mensen maken tijdens het werkzame leven, met betrekking tot sparen en beleggen, het kopen van een huis en de bijbehorende hypotheek, langer doorwerken, geleidelijk met pensioen gaan, enz. Toch is de betrokkenheid bij ontwikkelingen op pensioengebied zeer beperkt en is de pensioenkennis laag. De literatuur laat dan ook zien dat mensen lang niet altijd de beslissingen nemen die het meest in hun eigen belang zijn. In deze bijeenkomst wordt vanuit psychologisch en economisch gezichtspunt gekeken naar financieel en pensioenbewustzijn in relatie met de diverse hierboven genoemde beslissingen. Bovendien wordt aandacht besteed aan mogelijke manieren om mensen betere beslissingen te laten nemen, zoals informatie, financieel advies, en de wijze waarop keuzes worden vormgegeven.

Voor meer informatie omtrent dit evenement kunt u contact opnemen met Sylvia van Drogenbroek, Evenementencoordinator van Netspar, tel 013 466 3206.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
View all partners