Pensioenbewustzijn, informatie en gemaakte keuzes

De pensioenen van de toekomstige ouderen staan volop ter discussie. De tendens is dat verplichte regelingen worden versoberd en mensen zelf meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor een goed pensioen. Dit heeft invloed op de keuzes die mensen maken tijdens het werkzame leven, met betrekking tot sparen en beleggen, het kopen van een huis en de bijbehorende hypotheek, langer doorwerken, geleidelijk met pensioen gaan, enz. Toch is de betrokkenheid bij ontwikkelingen op pensioengebied zeer beperkt en is de pensioenkennis laag. De literatuur laat dan ook zien dat mensen lang niet altijd de beslissingen nemen die het meest in hun eigen belang zijn. In deze bijeenkomst wordt vanuit psychologisch en economisch gezichtspunt gekeken naar financieel en pensioenbewustzijn in relatie met de diverse hierboven genoemde beslissingen. Bovendien wordt aandacht besteed aan mogelijke manieren om mensen betere beslissingen te laten nemen, zoals informatie, financieel advies, en de wijze waarop keuzes worden vormgegeven.

Voor meer informatie omtrent dit evenement kunt u contact opnemen met Sylvia van Drogenbroek, Evenementencoordinator van Netspar, tel 013 466 3206.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners