Online After Lunch Taskforce Meeting: Risk-taking behavior after COVID-19; global implications for financial markets and pensions

From September 14 through October 06, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Martijn de Vries (Tilburg University) presented the research he started in June 2020 during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 28 September 2020. This was a Dutch-speaking event.

In dit onderzoek analyseer ik de lange termijn effecten van COVID-19. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen, zoals het ervaren van de Great Depression (Malmendier en Nagel, 2011), voor een verandering leidt in de bereidheid om risico te nemen. Een ingrijpende gebeurtenis heeft een langdurig effect en is assymetrisch tussen generaties. Jonge generaties hebben nog weinig meegemaakt en worden daardoor meer beinvloed door recente gebeurtenissen dan oudere generaties. De analyse zal het standpunt van een pensioenfonds nemen. Enerzijds zal er een aanpassing komen van verwachtte rendement op financiele markten en anderzijds beinvloed het ook de optimale investeringsstrategie per generatie.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners