Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Risicobereidheid na COVID-19, gevolgen voor financiele markten en pensioenen

Tussen 14 september en 06 oktober organiseert Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteren en vragen beantwoorden. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Martijn de Vries (Tilburg University) presenteert het onderzoek dat hij in juni 2020 is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 28 september 2020.

In dit onderzoek analyseer ik de lange termijn effecten van COVID-19. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen, zoals het ervaren van de Great Depression (Malmendier en Nagel, 2011), voor een verandering leidt in de bereidheid om risico te nemen. Een ingrijpende gebeurtenis heeft een langdurig effect en is assymetrisch tussen generaties. Jonge generaties hebben nog weinig meegemaakt en worden daardoor meer beinvloed door recente gebeurtenissen dan oudere generaties. De analyse zal het standpunt van een pensioenfonds nemen. Enerzijds zal er een aanpassing komen van verwachtte rendement op financiele markten en anderzijds beinvloed het ook de optimale investeringsstrategie per generatie.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners