Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Risicobereidheid na COVID-19, gevolgen voor financiele markten en pensioenen

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Martijn de Vries (Tilburg University) presenteerde het onderzoek dat hij in juni 2020 is gestart tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 28 september 2020.

In dit onderzoek analyseer ik de lange termijn effecten van COVID-19. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ervaren van ingrijpende gebeurtenissen, zoals het ervaren van de Great Depression (Malmendier en Nagel, 2011), voor een verandering leidt in de bereidheid om risico te nemen. Een ingrijpende gebeurtenis heeft een langdurig effect en is assymetrisch tussen generaties. Jonge generaties hebben nog weinig meegemaakt en worden daardoor meer beinvloed door recente gebeurtenissen dan oudere generaties. De analyse zal het standpunt van een pensioenfonds nemen. Enerzijds zal er een aanpassing komen van verwachtte rendement op financiele markten en anderzijds beinvloed het ook de optimale investeringsstrategie per generatie.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners