Online After Lunch Taskforce Meeting: Reforming the Dutch pension scheme

From September 14 through October 06, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Ed Westerhout (Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University) presented the research he does with Eduard Ponds (Tilburg University) and Peter Zwaneveld (CPB) during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 17 September 2020. This is a Dutch-speaking event.

 

Na jaren van discussie hebben de overheid en de sociale partners overeenstemming bereikt over een hervorming van het stelsel van aanvullende pensioenen. Belangrijke elementen van de hervorming zijn i) een versterking van de band tussen pensioenen en kapitaalmarktrendementen, ii) afschaffing van de doorsneesystematiek, en iii) introductie van de optie om bij pensionering een deel van het opgebouwde pensioenvermogen op te nemen. Dit paper beschrijft deze elementen van de hervorming en legt een relatie tussen deze elementen enerzijds en de problemen bij de pensioenen en ontwikkelingen in de pensioensector in de afgelopen 10 jaar anderzijds.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
View all partners