Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Pensioenhervorming in Nederland

Tussen 14 september en 06 oktober organiseerde Netspar een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten voor (medewerkers van) partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden en vragen beantwoordden. Zo brachten we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

Ed Westerhout (Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University) presenteerde het onderzoek dat hij samen met Eduard Ponds (Tilburg University) en Peter Zwaneveld (CPB) doet tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 17 september 2020.

Na jaren van discussie hebben de overheid en de sociale partners overeenstemming bereikt over een hervorming van het stelsel van aanvullende pensioenen. Belangrijke elementen van de hervorming zijn i) een versterking van de band tussen pensioenen en kapitaalmarktrendementen, ii) afschaffing van de doorsneesystematiek, en iii) introductie van de optie om bij pensionering een deel van het opgebouwde pensioenvermogen op te nemen. Dit paper beschrijft deze elementen van de hervorming en legt een relatie tussen deze elementen enerzijds en de problemen bij de pensioenen en ontwikkelingen in de pensioensector in de afgelopen 10 jaar anderzijds.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners