Online After Lunch Taskforce Meeting: Lage rente en kapitaalgedekte pensioenen

Taskforce Day Goes Digital: New Retirement Research Presented in Online After Lunch Taskforce Meetings

From May 25 through June 8, Netspar presented a series of Online After Lunch Taskforce Meetings in which researchers outlined their latest retirement research and then received feedback and answered questions. It is just another way we brought science, academics, and professional practice closer together.

Casper van Ewijk (Netspar) presented during the Online After Lunch Taskforce Meeting on 9 June 2020, download the presentation here (in Dutch).

Is kapitaaldekking nog steeds aantrekkelijk als de rente zo laag blijft? Is de balans tussen de omslagfinanciering in de eerste pijler (de AOW) en de kapitaaldekking in de tweede pijler (aanvullende pensioenen) in Nederland nog steeds optimaal, of ligt een verschuiving naar meer omslagfinanciering voor de hand? En wat zijn de oorzaken van de lage rente en kan er iets worden gezegd over de rente in de toekomst.

Deze vragen heeft de Minister van SZW gesteld aan CPB samen met Netspar om de onderzoeken n.a.v. Kamervragen. Dit webinar bespreekt de tussenstand van dit onderzoek dat voor de zomer afgerond moet worden. In dit stadium van het onderzoek gaat het vooral om de opzet van het onderzoek en de lessen die kunnen worden getrokken uit de theorie en uit ervaringen in het buitenland. De volgende vragen komen aan bod: Wat is de betekenis van een langdurige lage rente voor de ambitie van ons pensioenstelsel. Wat is het voordeel van kapitaaldekking boven omslag, en kan de lage rente een reden zijn om te kiezen voor meer omslagfinanciering in ons pensioenstelsel? En hoe zou eens stelsel met meer omslagfinanciering eruit kunnen zien? En welke consequenties zou een eventuele transitie voor verschillende generaties kunnen hebben.
Dit onderzoek wordt samen uitgevoerd met Lex Meijdam (Tilburg University), Bert Smid (CPB) en diverse andere auteurs van het CPB.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners