Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst: Lage rente en kapitaalgedekte pensioenen

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is de werkgroepdag van 28 mei a.s. digitaal gegaan. Tussen 25 mei en 9 juni organiseerden we een serie Online After Lunch Werkgroepbijeenkomsten (tussen 13.00 en 13.45 uur) voor (medewerkers van) onze partners, waarin onderzoekers nieuw pensioenonderzoek presenteerden, feedback ontvingen en vragen hebben beantwoord. Zo hebben we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht.

Casper van Ewijk (Netspar) presenteerde tijdens de Online After Lunch Werkgroepbijeenkomst op 9 juni 2020, download hier de presentatie.

Is kapitaaldekking nog steeds aantrekkelijk als de rente zo laag blijft? Is de balans tussen de omslagfinanciering in de eerste pijler (de AOW) en de kapitaaldekking in de tweede pijler (aanvullende pensioenen) in Nederland nog steeds optimaal, of ligt een verschuiving naar meer omslagfinanciering voor de hand? En wat zijn de oorzaken van de lage rente en kan er iets worden gezegd over de rente in de toekomst.

Deze vragen heeft de Minister van SZW gesteld aan CPB samen met Netspar om de onderzoeken n.a.v. Kamervragen. Dit webinar bespreekt de tussenstand van dit onderzoek dat voor de zomer afgerond moet worden. In dit stadium van het onderzoek gaat het vooral om de opzet van het onderzoek en de lessen die kunnen worden getrokken uit de theorie en uit ervaringen in het buitenland. De volgende vragen komen aan bod: Wat is de betekenis van een langdurige lage rente voor de ambitie van ons pensioenstelsel. Wat is het voordeel van kapitaaldekking boven omslag, en kan de lage rente een reden zijn om te kiezen voor meer omslagfinanciering in ons pensioenstelsel? En hoe zou eens stelsel met meer omslagfinanciering eruit kunnen zien? En welke consequenties zou een eventuele transitie voor verschillende generaties kunnen hebben.
Dit onderzoek wordt samen uitgevoerd met Lex Meijdam (Tilburg University), Bert Smid (CPB) en diverse andere auteurs van het CPB.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners