Conferentie Pensioenakkoord… en nu?

Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord, organiseerden Netspar, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de virtuele conferentie Pensioenakkoord… en nu? Impact op werkgevers, werknemers en uitvoerders. Het doel was informatie en inspiratie te bieden rondom het gesloten akkoord en inzicht te geven in de impact van verschillende elementen op het dagelijks werk van iedereen die zich op professioneel vlak met pensioen bezighoudt.

We hebben een informatief en inspirerend programma voor u opgesteld, waarbij er ook gelegenheid is om (via chat) uw vragen te stellen en van gedachten te wisselen. De conferentie vond plaats via de tool Hopin, ondersteund door eventbureau eVisit.

Meld u aan via het registratieformulier en geef direct uw keuze voor twee parallelsessies op:

 

Meld u aan

 

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met verdere instructies.

Inhoud parellelsessies:

  1. Uitleg nieuw contract met Bas Werker (Netspar) en Marcel Lever (Pensioenfederatie), o.a. solidariteitsvermogen, beleggingen en de doorrekeningen van het CPB en de Pensioenfederatie.
  2. Uitvoering door Josje Wijckmans (voorzitter Onderzoeksgroep Uitvoering)
  3. Juridische kwesties, o.a. invaren, het eigendomsvraagstuk en de verplichtstelling (spreker volgt).
  4. Communicatie met Annemarie van Hekken en Stijn van Schijndel (werkverband ICK van de Stuurgroep), o.a. over draagvlak en vertrouwen, uitlegbaarheid en de navigatiemetafoor.
  5. Transitie (van regelingen met een actuariële premie), door Casper van Ewijk (Netspar) en Arthur Arbouw (a.s.r.), o.a. over de impact van de transitie voor werkgevers wiens deelnemers pensioen opbouwen bij verzekeraars, ppi’s en OPF-en.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners