In het Nederlandse pensioendebat heeft de keuze van de discontocurve de afgelopen jaren een dominante rol gespeeld. Deze curve bepaalt de verdeling van het pensioenvermogen over verschillende generaties deelnemers. Wijzigingen in de curve zorgen voor een ex-ante vastgelegde risicodeling. Een ‘correcte’ bepaling van de gewenste discontocurve is dus van groot belang. In dit paper berekenen Frank de Jong (TiU), Joeri Potters (VIVAT), Bas Werker (TiU) en Robin Zeeman (VIVAT) de generatie-effecten van mogelijke onjuiste inschattingen van parameters in de Bovenberg-NijmanWerker (BNW) -curve. Zij gaan bij afwijkingen van deze parameters na welke transfers plaatsvinden tussen de verschillende leeftijdscohorten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners