Terugblik Pension Day 2019: presentaties nieuw academisch onderzoek

Tijdens de jaarlijkse Pension Day op 31 oktober presenteerden 26 bij Netspar aangesloten onderzoekers nieuwe inzichten vanuit een groot aantal onderzoeksprojecten, die van invloed zijn op pensioenbeleid. Wetenschappers vanuit verschillende onderzoeksdisciplines kregen hiermee gelegenheid kennis uit te wisselen, papers te bediscussiëren en feedback op te halen op lopend onderzoek. Onderwerpen varieerden van spaargedrag tot ‘augmented’ pensioencommunicatie met behulp van Artificial Intelligence, en van de eerlijkheid van het nieuwe pensioencontract tot arbeidsmarktontwikkelingen.

Johan Bonekamp (TiU) en Bram Wouterse lieten bijvoorbeeld zien wat de effecten zijn van een gezondheidsschok op het vermogen van huishoudens.

Onderzoek van Marleen Damman (NIDI) liet zien dat zelfstandigen langer willen doorwerken dan mensen in loondienst. Zij hebben ook een minder vastomlijnd idee van een gewenste pensioenleeftijd. Werkkenmerken zoals meer flexibiliteit spelen daarbij een rol.

Maria Eismann (NIDI) presenteerde haar bevindingen over waarom en hoe partners de keuze voor vroege pensionering van oudere werknemers beïnvloeden; echtgenoten blijken een voorkeur te hebben voor vervroegd pensioen van hun partner wanneer ze bezorgd zijn over de gezondheid van hun partner, wanneer die een stressvolle baan heeft, en wanneer de partner zelf aangeeft liever later met pensioen te gaan.

Meer weten?
De presentaties van verschillende onderzoekers en enkele papers zijn beschikbaar op onze website, klik op de linkjes in het programma (PDF).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners