Zelfstandigen zonder pensioen

De groeiende groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verantwoordelijk voor de eigen pensioenopbouw. Er is op dit moment geen collectief pensioenfonds voor ZZP’ers en bestaande collectieve fondsen bieden slechts beperkte mogelijkheden voor individuen. In dit NEA-paper brengen Fieke van der Lecq (EUR) en Alwin Oerlemans (Cordares/APG) de omvang van deze ‘witte vlek’ in kaart en presenteren contouren van mogelijke oplossingen. Ze schetsen een pensioenproduct voor zzp’ers en geven aan hoe dit product kan worden vermarkt, al dan niet via een zzp-pensioenfonds. Het paper eindigt met aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners