Zelfstandigen zonder pensioen

De groeiende groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is verantwoordelijk voor de eigen pensioenopbouw. Er is op dit moment geen collectief pensioenfonds voor ZZP’ers en bestaande collectieve fondsen bieden slechts beperkte mogelijkheden voor individuen. In dit NEA-paper brengen Fieke van der Lecq (EUR) en Alwin Oerlemans (Cordares/APG) de omvang van deze ‘witte vlek’ in kaart en presenteren contouren van mogelijke oplossingen. Ze schetsen een pensioenproduct voor zzp’ers en geven aan hoe dit product kan worden vermarkt, al dan niet via een zzp-pensioenfonds. Het paper eindigt met aanbevelingen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
View all partners