“Van de website kan ik de informatie niet halen”; een onderzoek naar pensioeninformatie over de hoog/laag-uitkering

  • Lisa Soeterbroek Lisa Soeterbroek

Pensioeninformatie wordt door veel mensen als moeilijk en complex ervaren. Mensen begrijpen de informatie vaak niet en mijden het daarom. Hierdoor zijn mensen niet altijd goed op de hoogte van beschikbare pensioenkeuzes. De hoog/laag-constructie is een voorbeeld van een dergelijke pensioenkeuze. In dit tweeledige onderzoek is pensioeninformatie over de hoog/laag-constructie onderzocht. Allereerst is met een functionele analyse en hardopwerkmethode bepaald hoe gebruiksvriendelijk de informatie over de hoog/laag-constructie van verzekeraar a.s.r. is. Hieruit blijkt dat er informatie mist die mogelijk van belang is bij het maken van een keuze die voor de lezer het best is en dat er verbeterpunten zijn voor de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast is een corpusonderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe verschillende pensioenfondsen en verzekeraars informatie over de hoog/laag-constructie op hun websites aanbieden. De fuzzy-trace theory van Reyna (2008) stond hierin centraal. Op basis van onderzoeken uit de medische sector, zijn verschillende tekstuele concepten vastgesteld die mogelijk bijdragen aan het maken van keuzes op basis van de ideeën uit de fuzzy-trace theory. Deze concepten vormden de analyse-elementen. Uit het  corpusonderzoek blijkt dat de tekstuele concepten die helpen kerninformatie te benadrukken, zoals layering, chunks, visualisaties en het noemen van voor- en nadelen, in wisselende mate door pensioenaanbieders worden gehanteerd in de informatie over de hoog/laag-constructie. Bovendien blijkt dat pensioenfondsen en verzekeraars significant verschillen in de manier waarop ze bepaalde concepten weergeven. Als mensen pensioenkeuzes maken op basis van kerninformatie, kan de informatie over de hoog/laag-constructie in het corpus verbeterd worden om mensen hierbij meer te ondersteunen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
View all partners