Naar een flexibilisering van de AOW

Tijdens de komende kabinetsformatie zal ongetwijfeld de AOW ter sprake komen. Er doen al veel ideeen de ronde. Terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 is niet reëel omdat het houdbaarheidsoverschot omslaat in een fors tekort. Opties als flexibilisering van de AOW of het tempo van de AOW-leeftijd aan te passen aan de verhouding werk/pensioen lijken meer kans van slagen volgens Raymond Gradus. Hij voegt nog een mogelijkheid toe: de individualsering van de AOW. De uitvoering van de AOW wordt aanzienlijk eenvoudiger. Het voorkomt een onverkwikkelijke controlediscussie en draagt bij aan het in de hand van houden van de kosten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
View all partners