Kennisevenement pensioenkloof

Uitnodiging namens FNV Netwerk Vrouwen:

Naast een loonkloof is er helaas ook een genderpensioenkloof. Gepensioneerde vrouwen hebben nu gemiddeld zo’n 40% minder pensioeninkomen dan mannen. Snelle oplossingen voor deze complexe materie zijn er niet. De kernvraag is dus: aan welke tandwielen kan en moet er gedraaid worden om deze kloof te verkleinen? Dit is het thema van het kennisevenement pensioenkloof op vrijdag 19 april 2024 van 13:30 – 17:00 uur in Madurodam

Deze middag wordt georganiseerd door het Netwerk Vrouwen FNV in samenwerking met Netspar. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Deelname is gratis, maar het maximaal aantal deelnemers is beperkt.

Tijdens dit evenement zullen diverse sprekers de achtergrond, instandhouding en gevolgen van de pensioenkloof inleiden. Ook wordt er stilgestaan bij het belang van onderzoek naar de pensioenkloof. Na de inleidingen gaan de deelnemers in kleine groepen zelf aan de slag om met elkaar te brainstormen over de mogelijkheden om deze pensioenkloof te verkleinen en op termijn te dichten. De dag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

De sprekers:
Suzanne Kali – Netspar: Docent/onderzoeker arbeidsrecht, pensioenrecht en gelijkebehandelingsrecht bij de Universiteit Leiden en auteur van het Netspar paper ‘Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen: de gender gap in Nederlandse tweedepijlerpensioenen’.

Marica Wismeijer – Netwerk Vrouwen FNV: Voorzitter van het Netwerk Vrouwen FNV. Auteur van het paper “Baas in eigen Pensioen; een onderzoek naar gendergelijkwaardige pensioenopbouw in Nederland”. En werkzaam als Senior Reinsurance Expert bij Athora Netherlands N.V.

Tineke de Rijk – Netwerk Vrouwen FNV: Gepensioneerd en onder meer actief als voordrachtscommissaris, op het terrein van de medezeggenschap en als interviewster 3D trofee. Ziet in haar generatie de gevolgen van latere intrede van vrouwen en hun lage pensioenopbouw.

Lisa Brüggen – Netspar: Directeur Netspar, Hoogleraar “Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding” – Tilburg University en Hoogleraar Financiële Dienstverlening – Universiteit Maastricht. Ook is zij Principal Investigator bij het Brightlands Institute for Smart Society en lid van de Raad van Toezicht van het NIBUD.

U kunt zich tot en met 11 april aanmelden via deze link:
https://onderzoek.fnv.nl/?f=vv6yjx2f19

Het programma: 13:30 - 14:00 Inloop 14:00 - 14:10 Welkom door de dagvoorzitter 14:10 - 14:20 Suzanne Kali - oorzaken van de pensioenkloof 14:20 - 14:30 Marica Wismeijer - instandhouding van de pensioenkloof 14:30 - 14:40 Tineke de Rijk - gevolgen van de pensioen- kloof 14:40 - 14:50 Lisa Brüggen - onderzoek naar de pensioen- kloof 14:50 - 15:10 pauze 15:10 - 16:30 Ronde tafel gesprekken 16:30 - 17:00 Gezamenlijke afsluiting U kunt zich tot en met 11 april aanmelden via deze link: https://onderzoek.fnv.nl/?f=vv6yjx2f19
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners