De komende jaren zal in Nederland een nieuw pensioenstelsel van start gaan. De mate waarin pensioendeelnemers tevreden zullen zijn met het nieuwe stelsel zal niet alleen afhangen van de uiteindelijke uitkering die zij zullen ontvangen. De tevredenheid over het systeem zal ook afhangen van de mate waarin (1) de uiteindelijke uitkering aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers, (2) deelnemers de verdelingsprincipes als rechtvaardig beschouwen en de toepassing ervan als eerlijk, en (3) de mate waarin zij het gevoel hebben gehoord en gerespecteerd te worden door het pensioenfonds. Effectieve communicatie speelt een cruciale rol bij het scheppen van realistische verwachtingen en het uitleggen van het systeem en de werkwijze ervan, en is de belangrijkste bepalende factor voor de relatie tussen deelnemers en pensioenfondsen. Het onderzoeksdoel van dit project is dan ook: het identificeren van de uitdagingen die het nieuwe systeem met zich meebrengt, alsmede van veelbelovende communicatiestrategieën om deze uitdagingen te overwinnen.

Vooral in de gezondheidszorg en de rechterlijke context is onderzoek gedaan naar de manier waarop communicatie realistische verwachtingen kan scheppen, de eerlijkheid van procedures en systemen kan verklaren en het oordeel van mensen over de procedure kan beïnvloeden. Dit project heeft tot doel de inzichten die op deze gebieden zijn verkregen door middel van systematische literatuurstudies bloot te leggen. Daarnaast wordt door middel van iteratief ontwerpend onderzoek en interviews met pensioenspecialisten en pensioendeelnemers vastgesteld in hoeverre deze inzichten vertaald en toegepast kunnen worden in de (Nederlandse) pensioencontext. Dit project beoogt aldus evidence-based inzichten te verschaffen voor de ontwikkeling van effectieve communicatiestrategieën voor de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel.

Dit project wordt gefinancierd door en uitgevoerd onder auspiciën van Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners