In de publiciteit is het beeld ontstaan dat pensioenexperts het telkens weer onderling oneens zouden zijn over de evolutie van de aanvullende pensioenen. Dit leidt tot verwarring bij minder ingewijden. In dit artikel brengen zeven pensioenexperts in kaart over welke uitgangspunten zij het wel eens zijn en welke afwegingen tussen die uitgangspunten hen brengt tot verschillende beleidsadviezen. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan een geïnformeerd en zindelijk debat over de toekomst van de aanvullende pensioenen.

Twee belangrijke afwegingen staan centraal in de analyse: Is het pensioencontract een sociaal of financieel contract ? En welke rol mogen subjectieve parameters zoals inflatieverwachtingen of het verwacht rendement op aandelen spelen in de verdeling van collectieve vermogens ? Alle auteurs bepleiten meer transparantie door de economische waarde van pensioenuitkeringen een grotere rol te laten spelen in de regelgeving.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners