Het pensioenbewustzijn van de meeste consumenten is laag. Veel mensen hebben nog steeds te hoge verwachtingen van hun pensioen. Meer pensioeninzicht leidt ertoe dat consumenten beter plannen en realistischere verwachtingen hebben van hun pensioen. In dit Design Paper presenteren Niels Kortleve (PGGM), Charlotte Kuiper (AFM) en Guido Verbaal (PGGM) een conceptueel model voor effectieve pensioencommunicatie, dat de totstandkoming en verschillende fasen van pensioenbewustzijn in kaart brengt.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners