“Alleen door ethische uitdagingen op te lossen kan de technologie haar volledige potentieel bereiken”

Financieel advies helpt consumenten bij het nemen van complexe financiële beslissingen. Traditioneel waren financiële adviseurs de voornaamste bron voor dit advies. Geautomatiseerd financieel advies is een opkomende, snelgroeiende technologie die de manier waarop financieel advies wordt verstrekt kan veranderen. Voorwaarde hiervoor is dat de diverse ethische vraagstukken worden opgelost die gepaard gaan met deze complexe technologie. We voerden semigestructureerde gesprekken met negen experts op het gebied van geautomatiseerd financieel advies. Daarmee onderzochten we in welke mate deze technologie waarde kan toevoegen voor consumenten en de financiële adviessector. Daarnaast identificeerden we de belangrijkste ethische kwesties die gepaard gaan met deze technologie en verkenden we mogelijke oplossingsmethoden.

Figuur toont samenvatting van de bevindingen met betrekking tot de ethische overwegingen van geautomatiseerd financieel advies (AFA)

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners