Promotie Judith Bom: “Zo lang mogelijk thuiswonen is niet voor iedereen de beste oplossing”

Judith Bom promoveerde onlangs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze toonde aan dat mantelzorgers gebukt kunnen gaan onder de zorg en dat mensen die worden opgenomen in een verpleeghuis daar niet slechter af lijken te zijn dan thuis. Een interview.

Naam: Dr. Judith Bom

 

Promotie: 17 juni 2021 aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Proefschrift: Formal and Informal Long-Term Care in an Ageing Society

Waarover ging je onderzoek?
“Met een vergrijzende samenleving is het belangrijk na te denken hoe we zo goed mogelijk zorg blijven verlenen aan onze ouderen. Het stimuleren van mantelzorg en langer thuiswonen zijn hier twee mogelijke oplossingen in. In mijn proefschrift keek ik naar de gezondheidseffecten van het verlenen van mantelzorg en de determinanten van een verpleeghuisopname.”

Hoe heb je dat aangepakt?
“Ik heb grote CBS-datasets gekoppeld aan data van verschillende jaarlijkse enquêtes. Zo kon ik informatie over individuen, bijvoorbeeld hun zelf-gerapporteerde welzijn of mantelzorgactiviteiten, linken aan zaken als inkomen of zorggebruik. Daardoor kon ik personen langere tijd volgen en een beter beeld krijgen over de effecten van bijvoorbeeld het verlenen van mantelzorg of de redenen voor een verpleeghuisopname.”

En? Wat kwam eruit?
“Dat mantelzorgers gebukt kunnen gaan onder de zorg. Zij ervaren bijvoorbeeld veel stress of zelfs depressieve gevoelens. Waar mantelzorg dus een gratis alternatief lijkt voor formele zorg, is het belangrijk te beseffen dat er wel een prijs voor betaald wordt.”

En wat nog meer?
“We zien dat mensen die worden opgenomen in een verpleeghuis daar niet slechter af lijken te zijn dan thuis. Kijkend naar bijvoorbeeld eenzaamheid zien we dat ouderen zowel voor als na een verpleeghuisopname al relatief hoge eenzaamheid rapporteren. De bevindingen lijken erop te wijzen dat verpleeghuizen zorg leveren aan personen die al kampen met een laag welzijnsniveau.”

Hoe gaat het nu verder?
“Ik blijf als universitair docent werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ga daar verder met onderzoek en onderwijs naar onder andere langdurige zorg.”

Wat had je aan Netspar?
“Mijn proefschrift is geschreven als onderdeel van een groter Netspar-project waaraan ik met veel plezier heb meegewerkt. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren mijn werk mogen presenteren op verschillende Netspar-bijeenkomsten. Daar heb ik kennis kunnen maken met veel interessante onderzoeken en onderzoekers.”

Meer weten?
Nieuwsbericht EUR | Proefschrift EUR

Foto: (c) EUR

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners