Marike Knoef benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Tilburg University heeft prof. dr. Marike Knoef met ingang van 1 juli 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen bij Tilburg School of Economics and Management. Marike Knoef is directeur van Netspar, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en kroonlid bij de SER.

De leerstoel bestudeert kapitaalgedekte pensioenen vanuit een integraal perspectief om een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over de toekomst van de aanvullende pensioenen in Nederland. De vestigende instantie van de leerstoel is Instituut Gak. Het onderzoek wordt ingebed in het onderzoeksprogramma van pensioennetwerk en denktank Netspar.

Kapitaaldekking
Nederland heeft ruime ervaring met kapitaaldekking in het stelsel van aanvullende pensioenen. In een kapitaalgedekt systeem wordt de betaalde pensioenpremie meteen belegd. Zo bouwt het pensioenfonds kapitaal op dat nodig is om later pensioen uit te betalen. Onder meer door de vergrijzing en de lage rente staat het systeem onder druk.

Inzicht in individuen en huishoudens
Momenteel wordt er derhalve hard gewerkt aan een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Bij de implementatie van die hervorming en voor een integrale benadering van de financiering van de oude dag is wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Deze leerstoel wil daar een bijdrage aan leveren door meer inzicht te krijgen in het economische gedrag van individuen en huishoudens. “Daarbij is het belangrijk om samen te werken met andere disciplines zoals psychologen, juristen, en communicatiewetenschappers”, zegt Marike Knoef.

Marike Knoef
Prof. dr. Marike Knoef is sinds 2018 hoogleraar Empirische Micro-economie aan de Universiteit Leiden en sinds 2020 directeur bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement). Ze behaalde in 2006 haar M.Sc. Mathematical Economics & Econometric Methods aan Tilburg University en promoveerde in 2011 aan dezelfde universiteit. Knoef is Kroonlid bij de Sociaal-Economische Raad (SER). (c) Frissewind / Don Wijns [CC BY-SA]

Bron: nieuwsbericht Tilburg University

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners