Mannen en hoog opgeleide vrouwen pessimistisch over eigen levensverwachting

Ondanks positieve cijfers over de stijgende levensverwachting, zijn veel oudere werkenden (64-67 jaar) niet overtuigd dat zij zelf ook langer zullen leven. Vooral mannen zijn tussen 1999 en 2016 niet optimistischer geworden over de resterende jaren na pensioen. Voor vrouwen geldt dat zij over het algemeen wél langer verwachten te leven. Verrassend genoeg blijkt dit in mindere mate te gelden voor vrouwen met een hogere opleiding en beter cognitief functioneren. Hoe lang iemand zelf nog denkt te leven, heeft impact op de intentie om langer door te werken. Vrouwen die langer verwachten te leven, willen ook langer doorwerken. Voor mannen geldt dat niet.

Onderzoekers van VUMC schrijven dit in een Netspar-rapport over ‘subjectieve levensverwachting’. De onderzoekers bekeken of de tussen 1999 en 2016 gestegen actuariële levensverwachting ertoe heeft geleid dat mensen zelf ook – evenredig – veel langer denken te leven. De studie toont aan dat mannen van 64-67 jaar niet het gevoel hebben dat ze in 2016 een hogere levensverwachting hebben dan in 1999, maar vrouwen in de leeftijd van 64-67 jaar wel. Naast een hoger opleidingsniveau en betere cognitieve vermogens, blijken ook een slechte zelf gerapporteerde gezondheid (mannen) en de aanwezigheid van chronische ziektes (vrouwen) een negatief effect te hebben op de eigen levensverwachting.

Dat mannen een hogere  actuariële levensverwachting niet associëren met langer werken, kan worden gezien als een waarschuwingsteken: mogelijk vinden zij langer moeten werken een oneerlijke eis.. Dit vooruitzicht kan negatieve invloed hebben op productiviteit tijdens de laatste werkende jaren en op de financiering van de oude dag. Het wijzigen van de perceptie naar een meer realistisch beeld is een uitdaging. Uit de literatuur blijkt dat mensen zich in hun beeld van de eigen levensverwachting veelal laten leiden door ervaringen en verhalen uit hun omgeving en dat objectieve cijfers moeilijk over te brengen zijn. Mogelijk loont het de moeite om berichten over de resterende levensverwachting te ‘personaliseren’ door de informatie te verstrekken in de context van bijvoorbeeld opleiding of geslacht van de doelgroep.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners