Deeltijdpensioen: belangstelling en belemmeringen op de werkvloer

“Werknemers staan huiverig tegenover deeltijdpensioenen wegens gebrek aan kennis en rolmodellen”

Deeltijdpensioen stelt werknemers in staat om geleidelijk aan te stoppen met werken en kan helpen het werken langer vol te houden. Er wordt echter nog maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. In deze studie wordt bekeken welke belemmeringen werknemers en werkgevers ervaren. Een gebrek aan kennis en positieve rolmodellen blijkt voor werknemers een obstakel te zijn. Werkgevers zijn meestal positief over deeltijdpensioen, maar doen toch weinig om het gebruik van dit soort regelingen te bevorderen.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Deelname aan deeltijdpensioenregelingen kan toenemen als de belemmeringen op de werkvloer worden weggenomen, werknemers meer advies op maat krijgen en de wetgeving transparanter wordt.
  • Werkgevers en werknemers kunnen samen belemmeringen op de werkvloer wegnemen door met elkaar te praten over hun verwachtingen, ideeën en zorgen rond het deeltijdpensioen.
  • HRM-afdelingen kunnen financiële zorgen van werknemers beperken door duidelijk advies te geven over arbeidstijdverkorting, en de mogelijkheid te bieden te experimenteren met het deeltijdpensioen.

Meer weten

Lees het paper van Hanna van Solinge¹, Harry van Dalen¹ ³ and Kène Henkens¹ ² ⁴ – NIDI-KNAW, UMCG Groningen, TiU, UvA “Deeltijdpensioen: belangstelling en belemmeringen op de werkvloer”

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners