“Financiële tegenvallers tijdens de coronacrisis hebben veel zzp’ers het gevoel gegeven dat ze niet voldoende voor hun pensioen sparen”

Veel maar niet alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn hard geraakt door de coronacrisis. Deze crisis heeft niet alleen impact op de huidige financiële positie van zzp’ers, maar heeft mogelijk ook invloed op hun vermogen om zich voor te bereiden op een onzekere toekomst. Deze studie onderzoekt de mate waarin zzp’ers negatieve implicaties van de coronacrisis hebben ervaren voor hun (pensioen-) sparen. Daarnaast wordt in deze studie bekeken of deze financiële tegenvallers zzp’ers het gevoel hebben gegeven dat ze te weinig voor hun pensioen sparen. De gegevens zijn begin 2021 verzameld door middel van online enquêtes.

 

Kernboodschap voor de sector

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners